MattiESimonaho Kaikille ei ole jaettu samasta kauhasta yhtä paljon, mutta kun yhdistää kaikki mitä itse kullekkin on jaettu eniten, kauha on täynnä viisautta, ja yhtään tyhmää ei ole.

Kaikkien poliittisten ja sotilaspoliittisten arvioiden perusta ja kulmakivi

  • Kaikkien poliittisten ja sotilaspoliittisten arvioiden perusta ja kulmakivi

Kaikkien poliittisten ja sotilaspoliittisten arvioiden perustana (historia, nykyäpäivä) on Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 artikla sekä sitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki, ensisijaisesti 1§, 2§, 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 8§, 9§, 10§, 11§, 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä ja sanantarkasti tai asiaan mistä on kyse sovellettuna. Pariisin rasuhansopimus solmittiin Pariisissa, Ranskassa 10. helmikuuta 1947. Suomen Kansan Perustuslaki on Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten Suomessa on oltava ja elettävä ihmisiksi.

 

Edellä mainittu rauhansopimus, on Maailman tärkein sopimus. Sen ensisijainen tarkoitusperä on kolmannen maailmansodan estäminen. Toinen tarkoitusperä on Suomen Kansan - jolla ennen 1947 "ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus" ennen 1947 - ihmisoikeusien ja perusvapauksien suojeleminen.  
 

 
Että edellä mainittua Pariisin rauhansopimusta 1947 ja sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia sekä niistä purkautuvia historiallisia tietoja ei ole opetettu eikä opeteta kouluissa, on musta aukko pedagogiikassa joka on mahdollistanut vieraan vallan vaikutuksen Suomen sisäisiin asioihin propagandallaan (mm kohun nostaminen/kiihottaminen Kansalaista (yleensä julkista henkilöä), Kansan osaa, Kansaa tai Kansoja kohtaan)  1947 jälkeen - josta/joista se paljastuu. Suomen Kansan Perustuslain 6§:ssä (asiakokonaisuudesta otettu)
 

  • 6 § Yhdenvertaisuus
    Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 
 
Kun hyväksyttävä reaali- ja käsitteellistieteellinen peruste on esittää (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta), esimerkiksi kohun/kiihkon nostattaminen joka vahingoittaa Kansan välisiä ja/tai Kansain välisiä suhteita, henkilön saa asettaa eri (alepiarvoiseen) asemaan. Henkilön saa myös asettaa ylempiarvoiseen asemaan reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta; sanat/teot ovat yhteiskuntaa ja elinympäristöä kehittäviä.


Artikla 6, 7 ja 8:ssa on Suomen Kansalle sekä sitä Valtiopäivillä edustavalle Eduskunnalle (SuPerLaki 2§) annettu erityisoikeudet ja vastuu hajottaa Suomen alueelta kaikki järjestöt, jotka reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltuna haluavat estää tai estävät Suomalaisilta Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Samalla tavalla kaikki järjestöt jotka ovat lietsoneet tai lietsovat pelkoa ja vihaa Suomen rajojen sisäpuolella tai Kansain välisesti, on hajotettava. Itsestään selvää on, että sellaisen järjestön maahan saapuminen ulkomailta on estettävä jo rajalla.


Miksi Suomi on niin erityinen vastuuneen ja oikeuksineen? Vastaus kysymykseen on, että kaikki sellaiset järjestöt tunnetussa historiassa, jotka kokonaan tai osittain ovat estäneet  ihmisiltä oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, ovat saapuneet nykyisen Suomen alueelle viimeisenä ja sen/niiden vaikutusvalta sanoineen ja/tai tekoineen on ollut vähäisempi kuin muualla Euroopassa. Tästä "viimeisestä maasta" (FinLand) arvioidaan kaikki - oikeudenmukaisesti. Se on myös syy siihen miksi "Suomalaisilla on maailman paras koulutus".

 
FINLEX : Suomen kansan Perustuslaki : https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
 

FINLEX : Pariisin rauhansopimus 1947 : https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020/19470020_2


Mielipiteemme : http://www.mielipiteemme.fi ja oikealla olevan Pariisin rauhansopimus 1947 -otsikko.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

N-liitto ei hyökkäämättömyyssopimusta noudattanut-39 syksyllä,eikä nykyvenäjä pariisin rauhansopimusta,,se lentää ensimmäisenä roskiin kun putin pistää tuulemaan !

Mitä se yksipuolinen jauhaminen sitten edustaa,,no ei oikein mitään !

Matti Simonaho

Voi, voi. Nyt pelottaa hirveästi. Pitäiskö lähteä juoksemaan. :)

Matti Simonaho

Sodasta toipuvaa Suomen Kansaa on ollut helppo pelotella. Kenenkään Suomalaisen ei kuitenkaan pidä pelatä 1947 jälkeen levitettyjen "skenarioiden","kohujen/kiihotuksen" ja "uskottavan historian" perusteella. Itse asiassa, kaikki levitetyt "skenariot", "kohut/kiihotukset" ja "uskottava historia" osoittaa todelliseen viholliseen.

Ellen väärin muista, Goebbels sanoi suurinpiirtein näin, että "Kerro jonkun muun tehneen mitä itse teit".

Toimituksen poiminnat