MattiESimonaho Kaikille ei ole jaettu samasta kauhasta yhtä paljon, mutta kun yhdistää kaikki mitä itse kullekkin on jaettu eniten, kauha on täynnä viisautta, ja yhtään tyhmää ei ole.

Selvitys suomalaisista SS-miehistä

"Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff lähestyi tammikuussa 2018 tasavallan presidentti Sauli Niinistöä pyytäen Suomea laatimaan selvityksen Waffen SS:n Wiking -divisioonassa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten osuudesta juutalaisten surmaamiseen." - Lähde : https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005933974.html
 
 

 • Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6 artikla
  "Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus."

Havainto : Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

 
 

 • Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 7 artikla
  "Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa."

Havainto :Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoi-
tukset. Henkilöitä on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia.

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

Koskien nimien vaihtamista ajanmukaisiin nimiin, nimien vaihtaminen ei ole kielletty mutta rauhan-
sopimuksen tarkoitusperiin ei saa koskea. Rauhansopimuksen tarkoitusperät ovat Suomen ja Suomen Kansan suojeleminen, sovellettuna Suomen Kansan Perustuslain edellyttämällä tavalla kaikkien Kansojen suojeleminen sekä kolmannen Maailmansodan syttymisen estäminen. Rauhansopimuksen vastaista lakia ei ole saanut eikä saa säätää ja Pariisin rauhansopimusta ei saa kumota.
 
 

 • Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 8 artikla
  "Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet."

Havainto : Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

"Ennen 1947" pitää sisällään kaikki vuosisadat ennen 1947. Suomen sisäisen ja/tai ulkopuolisen vihollisen nimeä ei ole mainittu syystä että Kansaa ei saa syyttää vaan valtion johtoa, järjestöä, ryhmää tai yksittäistä henkilöä. Ketään ei saa syyttää perusteettomasti, vaan sanojen lisäksi on esitettävä todiste tai todisteet siitä, että rikos tai rikoksia ihmisyyttä vastaan on esiintynyt ja esiintyy nykyisen Suomen alueella.

Jos nykyaikana yksittäisellä poliittisella järjestöllä, sotilaallisella järjestöllä tai sotilaallisluontoisella järjestöllä tai muulla järjestöllä - kuten esimerkiksi uskonnolla - reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein on siteitä rikokseen ihmisyyttä vastaan, tai osittain tai kokonaan haluaa kieltää tai kieltää Suomalaisilta perustuslailliset oikeudet, Suomella on Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 8 artiklan ja sitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain mukaan oikeus tuomita ja hajottaa kyseessä oleva järjestö - kaikista äärimmäisissä tapauksissa on käytettävä artikla 9:ää.
 
 

 • Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 9 artikla
  "1. Suomi ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen, että pidätetään ja luovutetaan tuomittaviksi:
  a) henkilöt, joita syytetään sotarikosten sekä rauhaa ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten suorittamisesta, niihin käskemisestä tai niihin osallistumisesta;
  b) Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen kansalaiset, joita syytetään siitä, että he ovat rikkoneet maansa lakeja syyllistymällä maanpetokseen tai yhteistyöhön vihollisen kanssa sodan aikana.
  2. Suomen on asianomaisen Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuuluvan hallituksen pyynnöstä myös asetettava todistajina käytettäviksi Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevat henkilöt, joiden todistus on tarpeen oikeudenkäynnissä tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittuja henkilöitä vastaan.
  3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa olevien määräysten soveltamista koskevat erimielisyydet on asianomaisen hallituksen alistettava Neuvostoliiton ja Yhdistyneen Kuningaskunnan Helsingissä olevien diplomaattisten edustustojen päälliköille, jotka sopivat syntyneiden vaikeuksien selvittämisestä."

 
 
Mielipiteemme : Venäjä ei ole ollut eikä ole uhka Suomelle.

Suomen Kansan Perustuslain §1 - §10 - §11 - §12 viitaten, Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalai-
silta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa jota Suomen Kansan Perustuslaki tukee, niiden olemassaolo on Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojelema.

Sota Suomen alueella ei ollut Suomen ja Venäjän välinen sota, vaan sota oli Natsien ja Venäjän välinen sota Suomessa. Suomalaiset eivät tehneet yhteistyötä Natsien kanssa, vaan pakotettiin sotimaan sen uhan alla että Suomen Kansa olisi tuhottu. Kiistatta Suomalaiset ovat osallistuneet sotiin, mutta Suomalaiset eivät ole aloittaneet yhtään sotaa, vaan lopettaneet ne kaikki.

Mainittu Waffen SS:n Wiking -divisioona kuului Natsien Todt -organisaatioon  (Suomennettuna : tappo-organisaatio) Pohjoismaissa.  Se kuljetettiin Ruotsin kautta Norjaan ja Suomeen. Se muunmuassa rakennutti pakkotyövoimalla Sturmblock Stellung -linnakkeen - Käsivarren-Lapin poikki kulkevan puolustusaseman. Sen tarkoituksena oli estää Liittoutuneiden apu Suomeen.  
 
Natsien rintama länteen päin sijaitsi Norjassa ja rintama itään päin sijaitsi Suomessa. Sota Suomen alueella päättyi siihen, että Suomalaiset ajoivat Natsit Suomesta.  Jos Suomalaiset tappoivat Juutalaisia, eivät he sitä Kansana tehneet, vaan pakotettuina. 

Ruotsin osuus osittain selvitettynä tällä videolla : https://

Mielenkiintoinen tieto tuolla videolla on, että sodan uhatessa 18 Lokakuuta 1939, Ruotsin ulkoministeri Richard Sandler kutsuu pohjoismaat tapaamiseen, merkatakseen että Pohjoismaat ovat yksimielisiä sodan uhatessa, mutta historia osoittaa, että Norjaa ja Suomea "puukotettiin selkään".


Noin puolta vuotta tapaamisen jälkeen, Natsit hyökkäsivät Norjaan ja sai Ruotsin kautta ja Ruotsilta apua. Ruotsin kautta Natsit pääsivät myös Suomeen, josta tuli sotatanner Natsien ja Nevostoliiton/Venäjän välille. Suomalaiset olivat siinä sodassa tykinruokaa.


https://youtu.be/W56ZKUVECWs?t=1943Juutalaisuus on uskonto (Israelissa)  siinä missä kaikki muutkin uskonnot ovat (kussakin maassa maailmassa). Toinen maailmansotakin oli uskontojen ja näennäistieteen aiheuttama sota, johon Suomalaiset ovat syyttömiä.
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (56 kommenttia)

Käyttäjän MikkoRaatikainen1 kuva
Mikko Raatikainen
Matti Simonaho

Kiitos huomautuksesta - korjattu. :)

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Ei ihan höpöjä kannata kirjoittaa. YK perustettiin 1945 korvaamaan epäonnistunut kansainliitto. Neuvostoliiton politiikan johdosta (kylmä sota) Suomi pääsi jäseneksi vasta joulukuussa 1955.

Väitteesi suomalaisten pitämisestä vangittuna ennen vuotta 1947 ”Yhdistyneiden kansakuntien ”hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia” on täyttä puppua.

Mitä tulee OrganisationTodtiin, nimi johtuu sen päälliköstä Fritz Todtista. Se oli natsien työjärjestö, joka käytti hyväkseen orjatyövoimaa lähinnä erilaisissa rakennushankkeissa. Waffen-SS:n kanssa sillä ei ollut mitään tekemistä, eikä SS-Wiking kuulunut siihen niin kuin ei mikään muukaan SS-divisioona. Einsatz Finnland oli toki olemassa ja se kuului työyhtymän Einsatzgruppe Wikingin (Skandinavia) alaisuuteen. mutta eri Einsatzgruppeihin kuuluvat eivät saaneet sotilaskoulutusta eivätkä osallistuneet taisteluihin.

Matti Simonaho

Nykyisen lainsäädännön mukaan. Esimerkiksi Liivinmaan historiasta; "Poltimme ja hävitimme kaiken, tapoimme kaikki miehet, otimme naiset ja lapset vangeiksi ja ryöstimme paljon karjaa ja hevosia." (Heinrici chronicon Livoniae) = Natsismia.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

???

Kirjoituksessasi on paljonkin asiavirheitä. Et sinä niitä tuolla kommentillasi korjannut.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #5

Kirjoititte : "Väitteesi suomalaisten pitämisestä vangittuna ennen vuotta 1947 ”Yhdistyneiden kansakuntien ”hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia” on täyttä puppua."

"Poltimme ja hävitimme kaiken, tapoimme kaikki miehet, otimme naiset ja lapset vangeiksi ja ryöstimme paljon karjaa ja hevosia." (Heinrici chronicon Livoniae) vastaa (genetiikassa "match") esimerkiksi Isiksen tekoja, Natsismin tekoja.

Asiavirhe on esittää niitä "sivistyksen ja Kristinuskon tuomiseksi". Ei se Kristin lähetyskäsky niin mennyt, että "polttakaa ja hävittäkää kaikki, tappakaa miehet ja vangitkaa naiset ja lapset".

Matti Simonaho

Kirjoititte : "Mitä tulee OrganisationTodtiin, nimi johtuu sen päälliköstä Fritz Todtista."

Todt tarkoittaa "kuolema" ja k o organisaation tunnusmerkkinä ei ollut Fritz Todtin kuva, vaan pääkallo ( Totenkopfstandarte : https://www.youtube.com/watch?v=W56ZKUVECWs&featur... ) K o organisaatio rakensi ja ylläpiti m m keskitysleirejä.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen
Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #10

Kiitokset korjauksesta.

Fritz Todt oli Varusteluministeri toisen maailmansodan alkaessa. Hän perusti työpalvelujärjestö Organisation Todtin.

Tod[mitätahansa] oli puolestaan sotilaallinen organisaatio (Tod = Kuolema/Tappo) jonka ensisijainen tehtävä oli keskitysleirien ylläpito, ja myöhemmässä vaiheessa myös sotimaan osallistuminen.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Ei ollut. Organisation Todt oli niinkuin Max sinulle jo kertoi täysin eri järjestö kuin Waffen-SS.
Wiking divisioona oli Waffen-SS:n divisioona ja oli Reichsfuhrer SS:n Heinrich Himmlerin alla toimiva sotilaallinen yksikkö. Waffen-SS:n yksiköt palvelivat osina erilaisissa armeijoissa, armeijakunnissa ja taisteluryhmissä jolloin niitä voitiin alistaa niitä armeijoita johtaneiden Wehrmachtin eli Saksan armeijan kenraalien alle. Organisation Todt ( ei tarkoita kuolemaa) oli työjärjestö jonka vastuualue oli laaja: https://fi.wikipedia.org/wiki/Organisation_Todt
Linkin sivulla näet mm Organisation Todtin OT kauluslaattoja.
Pääkallo oli kaikkien SS:n eri osastojen sotilaiden lakeissa ja alussa kauluslaatoissa ja myöhemmin joidenkin osastojen kauluslaatoissa kuten Waffen-SS:n kolmas panssaridivisioona Totenkopf ( pääkallo). Pääkallo oli myöskin Wehrmachtin panssaridivsioonien miesten kauluslaatoissa joskin hieman erinäköisenä.
Organisation Todtilla oli Einsatzgruppen nimikkeellä kulkevia ryhmiä eri puolilla Saksan hallitsemilla alueilla mutta niitä ei pidä sekoittaa SS:n Reinhard Heydrichin alaisuudessa toimivan SD:n, eli Saksan turvallisuuspalvelun Sicherheitsdienstin; alla toimiviin neljään Einsatzgruppe A, B, C ja D:hen. Ne koostuivat Waffen-SS:n sekä eri poliisiorganisaatioiden ja SD:n miehistä ja seurasivat itärintamalla armeijaryhmien perässä tuhoamisryhminä. Tehtävänä seulota ja likvidioida Saksalle ei toivottuja henkilöitä kuten juutalaiset, komissaarit, älymystöä ja kommunistit. Nämä neljä ryhmää syyllistyivät järkyttäviin sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja surmasivat satoja tuhansia ihmisiä.
Totenkopfstandartella ei ole mitään tekemistä Organisation Todtin kanssa vaan oli SS:n rykmentti SS:n joka koostui keskitysleirien vartijoista. Myöhemmin se liitettiin osaksi SS:n kolmanteen panssaridivsioonaan Totenkopf.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #14

Fritz Todt nimettiin maaliskuussa 1940 varusteluministeriksi.

Hän perusti työpalvelujärjestö Organisation Todtin.

Organisation Todt (OT) oli vuosina 1933–1945 natsi-Saksan hallinnon osa, laajoja rakennushankkeita toteuttava organisaatio. Todt rakensi sotilaallisia kohteita ja laitteita, infrastruktuuria ja muita Saksan valtakunnalle merkittäviä kohteita. Toiminta-alue käsitti Saksan lisäksi valloitetut alueet ja liittolaismaat. Laajimmillaan Todtilla oli palveluksessaan yli miljoona työntekijää, lisäksi käytettiin laajamittaisesti pakkotyövankeja. Suomessa järjestö toimi vuosina 1941–1944.

Wikipedia : https://fi.wikipedia.org/wiki/Fritz_Todt

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #24

Taas yksi, jolla on ymmärryksessä heittoa.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #25

Fritz Todt nimettiin maaliskuussa 1940 varusteluministeriksi.

Hän perusti työpalvelujärjestö Organisation Todtin (OT).

Organisation Todt (OT) oli vuosina 1933–1945 natsi-Saksan hallinnon osa, laajoja rakennushankkeita toteuttava organisaatio. Organisation Todt (OT) rakensi sotilaallisia kohteita ja laitteita, infrastruktuuria ja muita Saksan valtakunnalle merkittäviä kohteita.

Toiminta-alue käsitti Saksan lisäksi valloitetut alueet ja liittolaismaat. Laajimmillaan Organisation Todtilla oli palveluksessaan yli miljoona työntekijää, lisäksi käytettiin laajamittaisesti pakkotyövankeja.

Suomessa järjestö toimi vuosina 1941–1944.

Johtopäätös : Organisation Todt (OT) ei ollut sotilaallinen järjestö vaan "työpalvelujärjestö" joka "rakensi sotilaallisia kohteita ja laitteita, infrastruktuuria ja muita Saksan valtakunnalle merkittäviä kohteita."

Ruotsalaisten tietojen mukaan; "Jo kesällä 1940 Ruotsi salli Natsien kuljettaa sotakalustoa ja sotilaita läpi Ruotsin."

Olettamus : Organisation Todt (OT) rakensi jotain Pohjois-Norjaan, Pohjois-Ruotsiin tai Pohjois-Suomeen.

Ruotsalaisten tietojen mukaan; "Vähemmän tunnettua on, että Lokakuun 3-4 päivän välisenä yönä 1940, Ruotsin aluevesien miinoitusten ohitse Ruotsin laivaston saattelemana, saapui Luuleoon Isar -niminen alus.

Alus kuljetti SS -sotilaita, aseita ja ajoneuvoja. Kyseessä oli 1000 toisen divisioonan Totenkopfstandarte sotilaita, jotka tunnetusti vartioivat ja ylläpitivät keskitysleirejä. Myöhemmin Totenkopfstandarte -sotilaat osallistuivat myös taisteluihin rintamalla."

Kysymys : Minne Organisation Todt (OT) rakennutti ja mitä, jossa tarvittiin "toisen divisioonan Totenkopfstandarte sotilaita, jotka tunnetusti vartioivat ja ylläpitivät keskitysleirejä."?

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 7 artikla

"Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa."

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #24

"SS-Totenkopfverbände (suom. Pääkallo-joukko-osastot) perustettiin alkujaan natsi-Saksan keskitysleirien vartiointiorganisaatioksi. Osasto perustettiin vuoden 1933 lopulla ja sen komentajaksi nimitettiin epävirallisesti SS-Standartenführer Theodor Eicke.

SS-Totenkopfverbände oli SS-Verfügungstruppen ohella ainoa aseistettu ja kokopäivätoiminen SS-osasto vuonna 1933. Vuoden 1934 puoliväliin tultaessa sen komentaja Theodor Eicke oli ylennetty SS-Brigadeführeriksi, ja Totenkopfverbände oli laajentunut useisiin yksiköihin niin, että käytännössä jokaisella keskitysleirillä oli oma yksikkönsä.

SS-Totenkopfverbändella oli myös suuri osuus pitkien puukkojen yönä 30. kesäkuuta 1934 tapahtuneisiin SA-johtajien sekä muiden tuona yönä kuolleiden teloittamiseen. Menestyksekkään operaation johdosta Eicke nimitettiin virallisesti keskitysleirien tarkastajaksi ja SS-Totenkopfverbänden komentajaksi.

Nimityksensä jälkeen Eicke uudelleenjärjesti ja laajensi Totenkopfverbänden viideksi Sturmbanneksi eli pataljoonaksi, jotka olivat:

I Oberbayern
II Elbe
III Sachsen
IV Ostfriesland
V Brandenburg

Vuonna 1937 nämä viisi pataljoonaa organisoitiin jälleen uudestaan, tällä kertaa kolmeen rykmenttiin, jotka olivat Oberbayern, Brandenburg ja Thüringen. Sijoituspaikoiksi näille rykmenteille määrättiin Dachau, Oranienburg ja Frankenberg. Itävallan miehityksen jälkeen perustettiin vielä neljäs Totenkopfstandarte, jonka nimi oli Ostmark ja jonka sijoituspaikaksi tuli Linz.

Keskitysleirien vartioinnin lisäksi SS-Totenkopf-rykmentit osallistuivat yhdessä Verfügungstruppen kanssa Itävallan, Sudeettimaan ja Tšekkoslovakian miehityksiin. Totenkopf-rykmentit huolehtivat myös ”poliisivahvistuksina” liikekannalle pantujen Allgemeine SS -joukkojen sotilaskoulutuksesta.

Toisen maailmansodan alkaessa noin 40 000 Allgemeine SS:n reserviläistä kutsuttiin muodostamaan yli tusina uutta Totenkopf-rykmenttiä. Samaan aikaan lokakuussa 1939 6 500 kokeneinta Totenkopf-sotilasta vahvistettuna SS-reserviläisillä muodosti uuden Waffen-SS-divisioonan Totenkopf. "

https://fi.wikipedia.org/wiki/SS-Totenkopfverb%C3%...

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Moskovan välirauhan 1944 ja Pariisin rauhan 1947 rauhansopimuksissa käytetään ilmaisua Yhdistyneet Kansakunnat.

Vuoden 1944 välirauhan 20. artiklassa sillä tarkoitettiin toisen maailmansodan liittoutuneita ja Suomen kannalta käytännössä Neuvostoliittoa.

Jo syksyllä 1944 esimerkiksi poliittiset turvasäilövangit, vakoilurikoksiin ja maanpetosrikoksiin syyllistyneet sekä sotilaallista kuria vastaan tehtyihin tottelemattomuusrikoksiin syyllistyneet henkilöt saivat anoa armahdusta, jonka perusteena oli
toimiminen silloisen Suomen vihollisen eli Yhdistyneiden Kansakuntien ( käytännössä Neuvostoliiton) hyväksi.

Samoin perustein tuhannet jatkosodan käpykaartilaiset jäivät tuomiotta 1944-45 eli kunhan ilmoittivat kuulusteluissa toimineensa Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi.

Timo Nuutinen

Meneekö pilkunviilaamiseen, mutta G.H.Steinin kirjan Waffen SS ,siellä mainitaan yhteistyöstä valtakunnanministeri Todtin ja Waffen SS kesken. Viimeksimainittu toimitti orjatyövoimaa Todtille vallatuilta alueilta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Yhdistyneet kansakunnat eli "liittoutuneet" perustettiin uudenvuodenpäivänä 1942.

Käyttäjän jaga kuva
Lars-Erik Wilskman

Ihan pikku huomiona, eivät natsit juutalaisia uskonnon takia vainonneet, vaan natseilla oli harhainen käsitys, jonka mukaan olisi joku erityinen juutalainen rotu jonka ha halusivat tuhota.

Matti Simonaho

" harhainen käsitys,"

A. Ihmiset koostuvat eri Etnisistä Kansoista. Ihmisillä on omat lakinsa miten normaalin ihmisen tulee olla ja käyttäytyä mielellisesti. Normaalin ihmisen mielellä on yhteys Sieluun - Alku-Energiaan lakeineen - joka on kaiken tiedon ja tietouden - totuuden alkuperä.

B. Eläimet koostuvat eri roduista. Eläimillä on omat lakinsa miten ne ovat ja käyttäytyvät luonnostaan luonnossa.

C. Eläimillä ei ole mieltä, vaan luonne. Pääsääntöisesti eläinten luonne on ennalta määritelty - k e hyönteisten - ja ne käyttäytyvät aina samalla tavalla. On olemassa eläimiä joiden luonteessa on tyhjää tilaa k e koiralla ja kissalla. Sellaiset eläimet ovat oppivaisia ja sosiaalisia.

D. Kasvit koostuvat eri lajeista. Kasveilla on omat lakinsa miten ne ovat ja käyttäytyvät luonnossa.

Että ihmisistä nykyään käytetään laji- tai rotu -sanaa, johtuu ensisijaisesti näennäistieteellisestä vaikutuksesta.

Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen - ajatuksen epäselvyys johtaa vääriin sanoihin ja/tai tekoihin. Jos joku käyttää ihmisistä laji (kasvi) tai rotu (eläin) -sanaa, ystävällisesti neuvo häntä käyttämään etninen kansa -sanoja.

Esitietojen mukaan, Kansallissosialismin perustajina toimi kaksi pappia. Hitler oli huumattu marionetti : https://www.youtube.com/watch?v=IBobnSzHWak

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Aika paha, oletko sitä mieltä, että natsit pitivät juutalaisia B luokkaan kuuluvina?

Matti Simonaho

Natsit pitivät kaikkia jotka eivät olleet Natseja alempiarvoisena rotuna ja kaikki käsitykset jotka olivat kallonmittauksista "noitiin" ja "pakanoihin" vainoineen ja joukkotuamisineen historiassa, on Natsismia. Samasta "aatteesta" eri nimike.

Kaiketi asiakokonaisuudessa mielenkiintoista on että "Gnostiikka on pakanallista" ja "noituutta", mutta sitä esiintyy sivistyneessä yhteiskunnassa vielä tänäänkin kaikilla tieteen aloilla. Esimerkiksi lääketieteessä diagnostiikka.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #22

Huhuh, edellä todistit, että vain eläimillä on rotuja.

Nyt kuitenkin kerrot että natsit ovat rotu. "Natsit pitivät kaikkia, jotka eivät olleet Natseja, alempiarvoisena rotuna ja kaikki käsitykset, jotka olivat kallonmittauksista "noitiin" ja "pakanoihin" vainoineen ja joukkotuamisineen historiassa, on Natsismia. Samasta "aatteesta" eri nimike.

Lisäsin lainaukseen kolme pilkkua, että siitä saisi jotakin tolkkua. Ei uskoisi, että äijä osaa ohjelmoida.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #35

"Huhuh, edellä todistit, että vain eläimillä on rotuja."

Totta.

"Nyt kuitenkin kerrot että natsit ovat rotu. "Natsit pitivät kaikkia, jotka eivät olleet Natseja, alempiarvoisena rotuna" = pitivät itseään ylempiarvoisena rotuna.

En ole Natsi.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Simonaho: "Mielipiteemme : Venäjä ei ole ollut eikä ole uhka Suomelle."

Kirjoittamalla mielipiteemme, et missään nimessä edusta MINUN mielipidettäni. Se on selvää, että tuo on venäläisten mielipide. En tiennyt, että edustat täällä Venäjän mielipidettä. "наше мнение"

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Mutta mitä mieltä (Luoman) Erkki ja Liisa ovat? :)

Matti Simonaho

Johdonmukaisesti - Pariisin rauhansopimuksessa 1947 mainitun suomen oikeudenkäyttöpiirin mukaisesti, t s Suomen Kansan Perustuslain mukaisesti - Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suoman kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, artiklan mukaan "mielipiteemme" tarkoittaa kaikkia Kansakuntia.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Älä vaan väitä, että Pariisin rauhansopimuksen mukaan SINULLA on oikeus esittää MINUN mielipiteeni.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #18

En ole niin missään väittänyt, enkä väitä.

Suomen Kansan perustuslaki on Suomen Kansan julkinen mielipide miten olla ja elää Suomessa:

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Matti Simonaho

" Se on selvää, että tuo on venäläisten mielipide. En tiennyt, että edustat täällä Venäjän mielipidettä. "

Tarkennetaan tuota sen verran, että Suomen Kansan Perustuslain/Mielipiteen mukaan, teillä ei ole oikeutta määritellä ketä minä edustan. Vain minulla on oikeus määritellä se.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Totta, kun puhutaan monikon 1. persoonassa, väärinkäsitysten välttämiseksi olisi hyvä tietää, keitä "meillä" tarkoitetaan, suomalaisia vai venäläisiä. "Erkki ja Liisa" ovat putinistipseudonyymejä, joiden tausta on tiedossa.

Matti Simonaho

"Johdonmukaisesti - Pariisin rauhansopimuksessa 1947 mainitun Suomen oikeudenkäyttöpiirin mukaisesti, t s Suomen Kansan Perustuslain mukaisesti - Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, artiklan mukaan "mielipiteemme" tarkoittaa kaikkia Kansakuntia."

Suomen Kansan perustuslaki on Suomen Kansan julkinen mielipide miten olla ja elää Suomessa:

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Tuo "mielipiteemme" on ristiriidassa Münsterissä 24. lokakuuta 1648 solmitun Westfalenin rauhan artiklojen kanssa. Siellä ei ole mitään mainintaa, että mielipiteemme tarkoittavat kaikkia kansakuntia.

Suomi on jo valtioneuvoston päätöksellä ilmoittanut pitävänsä Pariisin rauhansopimusta osin vanhentuneena. Oletko ei mieltä Suomen Hallituksen kanssa?

Voit kirjoittaa omia mielipiteitäsi mielin määrin, mutta ellet kirjoita omaa mielipidettäsi, ilmaise selvästi kenen mielipiteestä on kysymys. Muutoin tulee se koominen käsitys, että pidät itseäsi kuninkaallisena, jolla on tapana esiintyä monikon 1.persoonassa.

Matti Simonaho

"Muutoin tulee se koominen käsitys, että pidät itseäsi kuninkaallisena, jolla on tapana esiintyä monikon 1.persoonassa."

Käsityksenne voi olla eri kuin mitä henkiö todellisuudessa on esittänyt. Ellei henkilö ole esittänyt "pitävänsä itseään kuninkaallisena, jolla on tapana esiintyä monikon 1.persoonassa" - käsityksenne ei ole reaali- ja käsitteellistieteellinen.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Älä puhu paskaa, kyllä kuninkaalliset yleisesti ovat käyttäneet itsestään monikon ensimmäistä persoonaa. Ellet sitä tiedä, et tunne "reaali- ja käsitteellistieteellistä" historiaa.

En todellakaan usko, että Simonaho olisi kuninkaallinen vaikka kirjoittaakin jatkuvasti "mielipiteemme". Kannattaisi varmuudeksi lisätä perään kuitenkin "lienee".

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #33

"Älä puhu paskaa, kyllä kuninkaalliset yleisesti ovat käyttäneet itsestään monikon ensimmäistä persoonaa. Ellet sitä tiedä, et tunne "reaali- ja käsitteellistieteellistä" historiaa."

En ole kuninkaallinen ja näin ollen en ole pers-oo-na. Olen Suomalainen henkilö. :)

"En todellakaan usko, että Simonaho olisi kuninkaallinen vaikka kirjoittaakin jatkuvasti "mielipiteemme"."

Hyvä niin.

Matti Simonaho

"Voit kirjoittaa omia mielipiteitäsi mielin määrin, mutta ellet kirjoita omaa mielipidettäsi, ilmaise selvästi kenen mielipiteestä on kysymys. "

Suomen oikeudenkäyttöpiirissä

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6 artikla

"Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus."

Lähteet : https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 - ensisijaisesti 1§, 2§, 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 8§, 9§, 10§, 11§, 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä sanantarkasti tai asiasta mistä on kyse sovellettuna ja https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/194... OSA II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmilla
MSC.412(97), MSC.416(97) ja MSC.417(97) ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 ja kansainvälinen yleissopimus (SopS 11/1981)
liittyen vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan (ESP) säännöstöön
(SopS 93/2013) sekä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja
vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen (SopS 22/1984) ja siihen liittyvään
merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön on selvää, että jokaisella kansalaisella on oikeus vain omaan mielipiteeseen, ei muiden. Lokikirjanpidossa merkintöjen pitää perustua vahdinpitäjän omiin havantoihin, ellei erikseen merkitä, kenen havainnosta on kysymys. Meriselityksessä kapteeni voi siis vedota myös muiden mielipiteisiin perustuviin merkintöihin mutta on aina tiedettävä, kenen havainnosta on ollut kysymys. Ei siis riitä, että "mielipiteemme" oli, ettei yhteentörmäyksen vaaraa ole.

Siten Pariisin rauhansopimus ei enää ole siltä osin voimassa, että voitaisiin katsoa sen kumoavan yllämainitut 1947 jälkeen sädetyt säädökset.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #32

Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmilla, ei ole mitään tekemistä kolmannen maailmansodan estämisellä, eikä Suomalaisten oikeudesta nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista kanssa eikä niiden suojelemisen kanssa.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #36

Pariisin rauhansopimus ja Suomen perustuslaki liittyvät yhtä vähän kuin IMO:n säännökset siihen, että voit julkaista meidän mielipiteemme kysymättä meiltä lupaa?

Ei näytä olevan mitään asiaa, mitä et kommentoi siteeraamalla Pariisin rauhansopimusta. Pelkkä pykälien kopioiminen tänne ei riitä, niiden pitäisi edes nimeksi liittyä asiaan.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #40

"Ei näytä olevan mitään asiaa, mitä et kommentoi siteeraamalla Pariisin rauhansopimusta."

Se on oleellinen osa kaikkia poliittisia ja/tai sotilaspoliittisia arvioita sekä Suomen Kansan oikeudenkäyttöpiirissä olevien ihmisten ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.

"Pariisin rauhansopimus ja Suomen perustuslaki liittyvät yhtä vähän kuin IMO:n säännökset siihen, että voit julkaista meidän mielipiteemme kysymättä meiltä lupaa? "

Kirjoititte : "Älä vaan väitä, että Pariisin rauhansopimuksen mukaan SINULLA on oikeus esittää MINUN mielipiteeni."

johon vastasin

"
En ole niin missään väittänyt, enkä väitä.

Suomen Kansan perustuslaki on Suomen Kansan julkinen mielipide miten olla ja elää Suomessa:

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
"

En minä voi sille mitään jos olette eri mieltä.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #42

Vastauksessasi olisi riittänyt hyvin tämä: "En ole niin missään väittänyt, enkä väitä".

MITEN SIIHEN LIITTYY TÄMÄ:

"Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

Kuvitteletko, että copy/paste tekee sanomastasi uskottavampaa? Pelleiletkö vai oletko tietämättäsi pelle?

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #45

Tämä; "Älä vaan väitä, että Pariisin rauhansopimuksen mukaan SINULLA on oikeus esittää MINUN mielipiteeni."

on oleellinen osa asiakokonaisuutta. Ensinnäkään minä en ole missään esittänyt, että esitän teidän mielipiteenne. Minulla ei ole oikeutta esittää teidän mielipidettä. En edes voi esittää teidän mielipidettä kun en teitä tunne muuten kuin sen perusteella mitä te kirjoitatte. Te esitätte mielipiteenne itse.

Tämä; "Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

liittyy siten, että Suomessa ollaan mielipiteineen joko Suomen Kansan ja Suomen Kansaa edustavan Suomalaisen Eduskunnan puolella tai sitä vastaan. Kaikki arviot tehdään reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta Suomen (Kansan) oikeudenkäyttöpiirrissä. Sitä kutsutaan Demokratiaksi. Että "Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen." on edellytys elinympäristön ja yhteiskunnan kehittymiselle.

Ja onhan se kehittynyt vaikka painostus päinvastaiseen on ollut kova, kun 100 vuotta sitten olimme joidenkin lähteiden mukaan "pakanoita", "noitia" ja "alempiarvoinen rotu", ja tänään me olemme "Maailman parhaimman koulutuksen omaava kansa" josta moni maa Maailmassa hakee mallia.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #42

PS

EDU "Suomen kielisessä" EDUskunta -sanassa, on lyhennös Englannin kielisestä EDUcated -sanasta, joka tarkoitta "korkean koulutuksen omaava".

DS

Matti Simonaho

Johdonmukaisesti Simon Wiesenthal -keskuksen johtajan Efraim Zuroffin pitäisi lähestyä Ruotsin hallitusta kysymyksillään - ei Suomen haliitusta.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

YLE Areenassa on Kalle Haatasen ohjelma, jonka kuuntelemalla voi kätevästi päivittää tietonsa historiantutkimuksen uusimmista löydöistä suomalaisten SS-miesten tarinassa:

http://areena.yle.fi/1-4561288

Matti Simonaho

Aika mielenkiintoista, miten vanhaa perua tuo pakkovärvääminen on.

" Eikä tämä kansa ollut myöskään vailla mainehikasta menneisyyttä. Sen verta olivat juoneet Puola, Lützi, Leipzigin ja Narvan multa, sekin oli ollut mukana Ruotsin suuruutta rakentamassa, sillekin oli tuleva jokin lehti Ruotsin suurten kuninkaitten leikkaamista laakereista. Sillä tuo piiri oli vielä liian lähellä Ruotsia ja ruotsalaista kulttuuria voidakseen olla sen kanssa samoilla aseilla - ja ennakkoluuloilla - kilpailematta.

Atlantica! Atlantica! Minä luulen että me nykyään elävät tämän saman suomalais-ugrilaisen heimon lapset annamme jotakuinkin palttua sekä Narvan mullalle että Lützin kukkuloille. Me tiedämme varsin hyvin, että meillä ei ole mitään sotamainehikasta menneisyyttä. Me tiedämme myös, mitä laatua nuo Ruotsin aikaiset sodat olivat ja mitä surullista osaa meidän omat esi-isämme siellä näyttelivät. Suomen kansa ei astunut niihin kuin paraatiin. Se vietiin sinne niin kuin karja teuraspenkkiin, ja jos se siellä joitakin "urhotöitä" teki - hakkasi poikki enemmän tahi vähemmän päitä, niin ei se ainakaan kansana tiennyt niitä tehneensä eikä tekevänsä.

Sota oli aina synkkä onnettomuus suomalaiselle. Runeberg on tehnyt siitä loisteliaan turnausleikin. Ja sitten erityisesti meidän viimeinen sotamme Venäjän kanssa! Pian on sata vuotta kulunut siitä. Pian tullaan kaiketi sitäkin muistoa kansallisilla juhlamenoilla kunnioittamaan. Jos me välttämättä tahdomme jotakin juhlia, niin juhlikaamme sitten Porvoon valtiopäiviä. Siinä on todella jotakin juhlimista.

Mutta itse sota! Me tiedämme hyvin kyllä, että se oli paljon vähemmän kaunis ja kunniakas kuin miksi Runeberg on sen kuvannut, mutta vaikka se olisikin ollut sellainen, ei ainakaan Suomen nousevalla suomalaisella kansalla ole vähintäkään syytä sitä muulla kuin syvällä murheella ajatella. Ruotsalaiset kenraalit, ruotsalaiset päälliköt, ruotsalaiset liput, ruotsalainen sota! Se oli sotaa valloitetusta maasta, sotaa kahden vieraan vallan välillä. Ei mitään pyhää sotaa, ei mitään kansallista taistelua olemassaolosta. Suomen kansalla ei ollut siinä muuta tehtävää kuin olla tykinruokana. Siinä suhteessa puhuvat Vänrikki Stoolin tarinat meille veristä totuutta. " - Eino Leino

Eino Leinon sanat, voi soveltaa toisen maailmansodan tapahtumiin. Vaikuttaa siltä, että noin 100 vuoden välein kansainvälisiä yhteyksiä yritetään sotkea. Mutta ajat muuttuvat, ja kansat. Nyt tällä "alempiarvoisella rodulla joka joutaa joukkotuhota" on maailman paras koulutus, omat maa-, ilma ja merivoimat ja tietenkin reaali- ja käsitteellistieteelliset tiedot menneisyydestä joiden mukaan arvioida polittisesti ja sotilaspoliittisesti ettei tehdä samoja virheitä uudelleen - eikä uskota Ruunebergiin eikä "Runebergeihin".

"Rotututkijat ryöstivät suomalaisten hautoja - Ruotsalaiset eivät suostu palauttamaan pääkalloja, vaikka omaiset niin vaativat: ”Olemme saaneet väheksyviä vastauksia

Ruotsin lääketieteellisellä yliopistolla Karoliinisella instituutilla on kokoelmissaan kymmeniä Suomesta peräisin olevia pääkalloja, joita se ei ole suostunut palauttamaan. Mahdolliset omaiset vaativat nyt näiden rotututkimuksiin käytettyjen kallojen saamista kotimaan multiin." - https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/70e03f58-99e3-4...

Psykologisesti arvioituna nuo rotutkijat olivat kyllä aikalailla heikkomielistä porukkaa, kun yhdistivät itsensä rotuun sen sijaan että ihmiseen - jota virheellisesti kutsuivat alempiarvoiseksi roduksi. Voi olla että se on myös syy miksi "Ruotsalaiset eivät suostu palauttamaan pääkalloja".

Kai tärkeintä ei ole ihmisen kallon koko ja muoto, vaan tärkeintä on mitä kallo pitää sisällään. Kai se on niin että me kaivamme maata etsien "puuttuvaa linkkiä" sieltä kun pitäisi kaivaa mieltä. Tärkeintä ei ole palauttaa kallo vaan palauttaa mieli. Se maailmankuulu "puuttuva linkki" ei ole fyysinen, vaan psyykkinen.

Matti Simonaho

Kaikki mitä toiseen maailmansotaan kuuluu koskien Suomalaisia ja Suomen osallisuutta on hyvitetty. Rauha Suomen kanssa. Että häiritsee sitä rauhaa, riippumatta siitä kuka tai mikä se on, on virhe.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

"Kaikki mitä toiseen maailmansotaan kuuluu koskien Suomalaisia ja Suomen osallisuutta on hyvitetty"

Tämä on Simonahon mielipide, ei meidän. "Mielipiteemme" on, että Pariisin rauhansopimus oli oikeusmurha. Pieni Suomi todistettiin syylliseksi sotaan, jonka NL käynnisti. Ainoa synti oli, ettei Suomi suostunut NL:n aluevaatimuksiin.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #43

"Pieni Suomi todistettiin syylliseksi sotaan, jonka NL käynnisti."

Toinen maailmansota käynnistyi Natsien hyökätessä Puolaan vuonna 1939. Natsit käynnistivät sodan.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen Vastaus kommenttiin #47

Ja Neuvostoliitto, joka hyökkäsi samaan aikaan myös Puolaan Molotovin-Ribbentropin sopimuksen mukaisesti. Tämä tahtoo teiltä venäjämielisiltä aina unohtua, kun kerrotte Saksan aloittaneen Toisen maailmansodan hyökkäämällä Puolaan. Eli Toisen maailmansodan aloittajia oli kaksi: Neuvostoliitto ja Saksa.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #48

"Ja Neuvostoliitto, joka hyökkäsi samaan aikaan myös Puolaan Molotovin-Ribbentropin sopimuksen mukaisesti."

Asiakokonaisuus yksityiskohtineen on huomattavasti laajempi.

"Toisen maailmansodan syttymiseen vaikutti ensimmäisen maailmansodan jälkeen solmittu Versailles’n rauhansopimus, joka ei ratkaissut Euroopan ongelmia. Historioitsijoiden mukaan toisen maailmansodan siemen kylvettiin kyseisen rauhansopimuksen solmimisessa. Rauhansopimuksen negatiivisena seurauksena olivat saksalaisten kokema epäreilu kohtelu ja Saksan ajautuminen talousahdinkoon, joka antoi Saksan kansallissosialistiselle työväenpuolueelle ja sen johtajalle Adolf Hitlerille kansansuosion. Hitler varustautui sotaan, liitti naapurimaita Saksaan ja toinen maailmansota käynnistyi Saksan hyökätessä Puolaan vuonna 1939. Britannia ja Ranska julistivat sodan Saksalle 3. syyskuuta 1939. "

Sitten etsit syytä, esimerkiksi Versailles’n rauhansopimus https://fi.wikipedia.org/wiki/Versailles%E2%80%99n...

joka johtaa Ensimmäiseen maailmansotaan https://fi.wikipedia.org/wiki/Ensimm%C3%A4inen_maa...

ja niin edelleen.

On vain 1 syy, kaikki muut ovat seuraamuksia syystä.

Kaikki tutkimustyö on tehtävä syyttämättä ketään, kiihottumatta ja kiihottamatta ketään vastaan y m epäsivistynyttä. Se mitä on tapahtunut on tapahtunut, sille emme voi mitään muuta kuin että estää sellaisten tapahtuminen uusiutuminen. Jos ei siihen kykene - "edistämään yhteiskuntaa ja elinympäristöä", ei kannata vaivautua edes keskutelemaan asiasta, ja pahimmassa tapaukksessa "maasta saa poistua".

Siksi meillä on EDUskunta, joka poliittisesta kuuluvuudesta huolimatta, on luotsannut Suomen sille tasolle millä Suomi tänään on. Edistämistä tarvitaan vielä useillakin osa-alueilla - ilmeisesti - mutta eiköhän se siitä. :)

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #47

Etkö käsitä, että tässä oli kysymys siitä että NL hyökkäsi Suomeen vuonna 1939 eikä suinkaan siitä, että Sakasa ja NL hyökkäsivät Puolaan. Onko sekoilu tarkoituksellista vai oletko luonainen lahjakkuus?

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #51

"Etkö käsitä, että tässä oli kysymys siitä että NL hyökkäsi Suomeen vuonna 1939 eikä suinkaan siitä, että Sakasa ja NL hyökkäsivät Puolaan. Onko sekoilu tarkoituksellista vai oletko luonainen lahjakkuus?"

Ystävällisesti lue keskustelun aloitus uudelleen. Siitä EI ole kysymys, että "NL hyökkäsi Suomeen vuonna 1939".

vaan että

"Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff lähestyi tammikuussa 2018 tasavallan presidentti Sauli Niinistöä pyytäen Suomea laatimaan selvityksen Waffen SS:n Wiking -divisioonassa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten osuudesta juutalaisten surmaamiseen." - Lähde : https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005933974.html

Mainittakoon että olen 35 vuoden aikana toiminut kansainvälisesti kymmenien keskustelupalstojen järjestelmänvalvojana, ja näin ollen tottunut siihen että asia rönsyilee - jostain syystä jopa asiattomuuksiin. :)

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #52

Matti Simonaho: "Mielipiteemme : Venäjä ei ole ollut eikä ole uhka Suomelle."

Kommentoin: "Kirjoittamalla mielipiteemme, et missään nimessä edusta MINUN mielipidettäni".

Vastaat kommenttiini:

"Suomen Kansan Perustuslain §1 - §10 - §11 - §12 viitaten, Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalai-
silta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa jota Suomen Kansan Perustuslaki tukee, niiden olemassaolo on Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojelema."

Hohhoijaa, siis SUOMEN Perustuslaissa ei ole mainintaa siitä, ettei Venäjä kiellä suomalaisilta ihmisoikeuksia".

Ei kannata jatkaa. Jos jatkossa kuitenkin kirjoitat "mielipiteemme", niin kerro ketkä ovat kysymyksessä, ettei tule väärinkäsityksiä.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #55

"Hohhoijaa, siis SUOMEN Perustuslaissa ei ole mainintaa siitä, ettei Venäjä kiellä suomalaisilta ihmisoikeuksia". "

Suomen oikeudenkäyttöpiiri (Parsiin Rauhansopimus 1947) = Suomen Kansan Perustuslaki = Suomi.

Suomen perustuslain mukaan - lue 1§, 2§, 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 8§, 9§, 10§, 11§, 12§ - "Suomen Kansan Perustuslain §1 - §10 - §11 - §12 viitaten, Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa jota Suomen Kansan Perustuslaki tukee, niiden olemassaolo on Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojelema." on 100% fakta.

Matti Simonaho Vastaus kommenttiin #55

"Ei kannata jatkaa. Jos jatkossa kuitenkin kirjoitat "mielipiteemme", niin kerro ketkä ovat kysymyksessä, ettei tule väärinkäsityksiä."

Väärinkäsityksiä näyttää tulevan tuutin täydeltä, en listaa tähän kaikkia mutta

Kirjoitit; "Etkö käsitä, että tässä oli kysymys siitä että NL hyökkäsi Suomeen vuonna 1939 eikä suinkaan siitä, että Sakasa ja NL hyökkäsivät Puolaan. Onko sekoilu tarkoituksellista vai oletko luonainen lahjakkuus?"

Ystävällisesti lue keskustelun aloitus uudelleen. Siitä EI ole kysymys, että "NL hyökkäsi Suomeen vuonna 1939".

vaan mielipiteemme (kaikkien jotka lukevat ja ymmärtävät lukemansa) on että kyse on siitä että

"Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff lähestyi tammikuussa 2018 tasavallan presidentti Sauli Niinistöä pyytäen Suomea laatimaan selvityksen Waffen SS:n Wiking -divisioonassa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten osuudesta juutalaisten surmaamiseen." - Lähde : https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005933974.html

Matti Simonaho

Kai se näin lähemmäs 100 vuoden jälkeen on täysin turha etsiä syyllisiä eri maista, ja samaan aikaan huutaa "Ei ikinä enää" - kun pitäisi keskittyä oleelliseen; Sen varmistamiseen että se ei tapahdu ikinä enää.

Kaikki mitä toiseen maailmansotaan kuuluu koskien Suomalaisia ja Suomen osuutta siihen on hyvitetty. Rauha Suomen kanssa. Että häiritsee sitä rauhaa, riippumatta siitä kuka tai mikä se on, on virhe.

Johdonmukaisesti Simon Wiesenthal -keskuksen johtajan Efraim Zuroffin pitäisi lähestyä Ruotsin hallitusta kysymyksillään - ei Suomen hallitusta : https://www.youtube.com/watch?v=W56ZKUVECWs&featur...

Toimituksen poiminnat